טופס תקצירים

שלום רב,

אנו מודים לכם שבחרתם להגיש תקציר לועידה השנתית למדע וסביבה.

להלן מספר דגשים להגשת התקציר:

יש להגיש תקצירים שיש בהם רקע, שיטות תוצאות, דיון, ומסקנות בלבד - שדות אלו הם שדות חובה בעת הגשת התקציר.

אין להגיש תקציר ללא תוצאות ברורות וסופיות.

בתקציר מקצועי שאינו מדווח על מחקר יש לכתוב את ההמלצות העיקריות ובמידה ויש גם המלצות למדיניות.

אורך תקציר הוא 300 מילים בלבד (100 מילים נוספות לרלבנטיות המחקר לציבור הרחב ולמדיניות).

יש להגיש את התקציר בשפה המתוכננת להרצאה (עברית או אנגלית).

תקצירים שהוגשו מתוך כוונה שישובצו למושב משותף- יש לציין את הבקשה בתיבת ההערות בהמשך. יצוין כי המארגנים אינם מתחייבים לקיים מושב משותף שכזה ורשאים לשבץ חלק או את כל התקצירים למושבים נפרדים.

המארגנים לא יוכלו להתייחס לתקצירים שיוגשו באופן חלקי.

 

הצעות לרבי שיח ניתן להגיש במייל ולפעול לפי ההנחיות כאן.  רבי שיח הם מושבים בהם ידנו המשתתפים בשאלת מדיניות משותפת בהנחייה מובנית מראש.

 

המועד האחרון להגשת התקצירים ורבי השיח הוא: 17/4/2017

 

בהצלחה, ולהתראות בועידה,

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

 

תקציר

פרטים אישיים - מרצה (מחבר ראשון)

פרטים אישיים - מחבר שני

פרטים אישיים - מחבר שלישי

פרטים אישיים - מחבר רביעי

פרטים אישיים - מחבר חמישי

פרטים אישיים - מחבר שישי

פרטים אישיים - מחבר שביעי

פרטים אישיים - מחבר שמיני

פרטים אישיים - מחבר תשיעי

פרטים אישיים - מחבר עשירי

תוכן התקציר

נא לציין כותרת מדוייקת, תמציתית אינפורמטיבית, המתארת את המחקר וממצאיו העיקריים. עד 140 תוים . | ספירת תווים: 0


חשיבות המחקר למדיניות לציבור הרחב ולתחום המחקר. האם ניתן ליישם את המחקר או חלקים ממנו במדיניות הסביבתית של מדינת ישראל?

ספירת מילים: 0

אנא ציינו עד 10 מילות מפתח עבור התקציר. יש להפריד ביניהן בפסיק. | ספירת מילים: 0

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - הוועידה השנתית למדע וסביבה - 10-11/7/2017 לפרטים ושאלות conference@isees.org.il